KOLLEKTİF - KOMANDİT ŞİRKETLER

KOLLEKTİF – KOMANDİT ŞİRKETLER

KOLLEKTİF ŞİRKET KURULUŞ

KOLLEKTİF ŞİRKET DEĞİŞİKLİK

KOLLEKTİF ŞİRKET TERK

KOMANDİT ŞİRKET KURULUŞ

KOMANDİT ŞİRKET DEĞİŞİKLİK

KOMANDİT ŞİRKET TERK

KOLLEKTİF ŞİRKET KURULUŞ

1) Dilekçe 2 adet ( Şirket yetkilisi tarafından imzalı veya vekaleten imzalanmalı ve vekaletin aslı veya noter onaylı sureti eklenmelidir.) 

2) Hükmi Şahıs kayıt beyannamesi

3) Ana sözleşme (Noter onaylı 2 Adet),Ana sözleşmede şirket müdürlerinin T.C. Kimlik numaraları (Yabancı uyrukluların vergi dairelerinden alınacak vergi numaraları) belirtilmelidir.

4) Yetkililere ait unvan altına atılmış İmza Beyanı (2 Adet),

5) Ortaklara ait kimlik fotokopisi (2 Adet),

6) Ortaklara ait Fotoğrafı (2 Adet),

7) Şirket Kuruluş Bildirim Formu

KOLLEKTİF ŞİRKET DEĞİŞİKLİK

1) Dilekçe 2 adet ( Şirket yetkilisi tarafından imzalı veya vekaleten imzalanmalı ve vekaletin aslı veya noter onaylı sureti eklenmelidir.) 

2) Tüm ortaklarca imzalanmış ve imzaları noter onaylı tadil mukavelesi (2 Adet),

3) Ortak değişikliği varsa yeni ortaklara ait Ortaklara ait kimlik fotokopisi (2 Adet),

4) Taahhütname

KOLLEKTİF ŞİRKET TERK

1) Dilekçe 2 adet ( Şirket yetkilisi tarafından imzalı veya vekaleten imzalanmalı ve vekaletin aslı veya noter onaylı sureti eklenmelidir.) 

2) Tüm ortaklarca imzalanmış ve imzaları noter onaylı fesih mukavelesi /Mahkem Kararı (2 Adet),/

3) Mal Beyanı, 

KOMANDİT ŞİRKET KURULUŞ

1) Dilekçe 2 adet ( Şirket yetkilisi tarafından imzalı veya vekaleten imzalanmalı ve vekaletin aslı veya noter onaylı sureti eklenmelidir.) 

2) Hükmi Şahıs kayıt beyannamesi, 

3) Ana sözleşme (Noter onaylı 2 Adet),Ana sözleşmede şirket müdürlerinin T.C. Kimlik numaraları (Yabancı uyrukluların vergi dairelerinden alınacak vergi numaraları) belirtilmelidir.

4) Yetkililere ait unvan altına atılmış İmza Beyanı (2 Adet),

5) Ortaklara ait kimlik fotokopisi (2 Adet),

6) Ortaklara ait Fotoğrafı (2 Adet),

7) Şirket Kuruluş Bildirim Formu

KOMANDİT ŞİRKET DEĞİŞİKLİK

1) Dilekçe 2 adet ( Şirket yetkilisi tarafından imzalı veya vekaleten imzalanmalı ve vekaletin aslı veya noter onaylı sureti eklenmelidir.) 

2) Tüm ortaklarca imzalanmış ve imzaları noter onaylı tadil mukavelesi (2 Adet),

3) Ortak değişikliği varsa yeni ortaklara ait Ortaklara ait kimlik fotokopisi (2 Adet),

4) Taahhütname

KOMANDİT ŞİRKET TERK

1) Dilekçe 2 adet ( Şirket yetkilisi tarafından imzalı veya vekaleten imzalanmalı ve vekaletin aslı veya noter onaylı sureti eklenmelidir.) 

2) Tüm ortaklarca imzalanmış ve imzaları noter onaylı fesih mukavelesi /Mahkem Kararı (2 Adet),/

3) Mal Beyanı

 

 

 

 

Yukarı çık.

ODAMIZ

Close