YAPILANDIRMA SÜRESİ SON TARİH 28 ŞUBAT 2021 !...

24 Şubat 2021
210
Yapılandırma Süresi Son Tarih 28 Şubat 2021 !...

7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 17/11/2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu kanunun 4’ncü maddesinin 6’ncı fıkrasının (a) bendinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre Odamız üyelerinin ödemek zorunda oldukları aidatları yer almaktadır.

Kanunun ilgili maddesine göre; 31 Ağustos 2020 tarihinden önce ödenmesi gerektiği halde ödenmeyen aidat borçları için yasadan faydalanmak isteyen üyelerimizin 28 Şubat 2021 tarihine kadar Odamız Genel Sekreterliğine dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Aidat borcunun tamamının peşin veya azami 6 taksit ile ödenmesi durumunda gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilecektir.

Ayrıca vergi mükellefiyeti sona erdiği halde Oda kayıtları devam eden üyelerimizin vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihe kadar ödenmeyen borçları için de (vergi mükellefiyet kapanış yazısı getirilmesi halinde) yukarıdaki hükümler uygulanacak olup vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra, tahakkuk etmiş aidat borçlarının tamamı kanunda belirtilen süreler içinde başvuruda bulunup kanundan yararlanılması halinde tahsilinden vazgeçilecektir.

Ödemeler nakit, kredi kartı, havale veya EFT yolu  ile yapılabilecektir.

Üyelerimize ve ilgililere önemle duyurulur.

Detaylı bilgi için: 0 541 315 1149 – 0 282 315 1149

Yukarı çık.

ODAMIZ

Close