VERBİS KAYITLARI BAŞLADI…

09 Nisan 2019
383
Verbis Kayıtları Başladı…

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yürürlüğe giren Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik, üyelerimiz nezdinde önem arz eden yükümlülükler içermektedir.

Anılan Yönetmelik gereği, istisna kapsamına alınmamış olan üyelerimizin Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) kayıt yükümlülüğü (farklı tarihler) itibarıyla başlamıştır.

Kanunu uygulamakla görevli olan Kişisel Verileri Koruma Kurumu ile yapılan görüşme ve yazışmalar neticesinde, pek çok gerçek ve tüzel kişi tacirin halen VERBİS'e kayıt yükümlülüğünü yerine getirmediği anlaşılmaktadır.

Sisteme kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeyenlerin 20.000 TL ila 1.000.000 TL arasında para cezasıyla idari yaptırım uygulanacağından konu önem arz etmektedir.

 https://verbis.kvkk.gov.tr

Yukarı çık.

ODAMIZ

Close