KVKK - VERBİS EĞİTİMİ...

02 Mart 2020
355
Kvkk - Verbis Eğitimi...

6998 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yürürlüğe giren “Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik” siz kıymetli üyelerimiz nezdinde önem arz eden yükümlülükler içermektedir. “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ile “Veri Sorumluları Sicili Yönetmeliği” kapsamında, “VERBİS” sistemine kayıt yükümlülüğü başlamış bulunmaktadır.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde alınan yazı ve bilgiler kapsamında, pek çok gerçek ve tüzel kişi işletmelerin halen “VERBİS” e kayıt yükümlülüğünü yerine getirmediği anlaşılmaktadır.

Sisteme kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmemiş olması halinde uygulanacak idari para cezaları gündeme gelecektir.

KVKK ve VERBİS SİSTEMİNE KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜ BULANANLAR…

VERİ SORUMLULARI

Kayıt Yükümlülüğü

Başlangıç Tarihi

Kayıt Yükümlülüğü

Son Tarih

Yıllık Çalışan Sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı

25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi ve veri sorumluları

01.10.2018

30.06.2020

Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az

olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan veri sorumluları

01.01.2019

30.09.2020

Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları

01.04.2019

31.12.2020

Yurtdışında yerleşik veri sorumluları

01.10.2018

30.06.2020

VERBİS CEZALARI ve YAPTIRIMLARI…

KVKK hükümleri gereğince VERBİS sistemine kayıt zorunludur. Kanun’un 18’inci maddesinin birinci fıkrasının “ç” bendinde kanunun getirdiği yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında “20.000,00.-TL’den” – “1.000.000,00.- TL’ye”  kadar idari para cezası verileceği hükmedilmiştir.

Bu kapsamda; 04 Mart 2020 Çarşamba günü 11.00 -12.00 saatleri arasında Hayrabolu Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasında Avukat Özlem TERZİ ve Yazılım Uzmanı Kadir SINAR’ın sunumlarıyla “KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU - VERBİS” bilgilendirme semineri düzenlenecektir.

Konunun önemine binaen katılımlarınızı rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Saygılarımla,

Mehmet BAŞOL

Yönetim Kurulu Başkanı

Yukarı çık.

ODAMIZ

Close