HAYRABOLU TİCARET ve SANAYİ ODASI ORGAN SEÇİMLERİ HK. HAYRABOLU İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

26 Eylül 2022
78
Hayrabolu Ticaret Ve Sanayi Odası Organ Seçimleri Hk. Hayrabolu İlçe Seçim Kurulu Başkanlığından Duyuru

 

HAYRABOLU TİCARET ve SANAYİ ODASI ORGAN SEÇİMLERİ HK. HAYRABOLU İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanununun 83 ve 84. Maddesinin 3. Fıkrası gereğince hazırlanan yönetmeliğin ön gördüğü usul ve esaslar çerçevesinde:

Hayrabolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığının “06/09/2022” tarih ve “535” sayılı yazıları Meslek Komiteleri ve Meclis Kurulu seçimlerinin yapılması talep edilmiş; yapılan inceleme sonucu istem yerinde görülmekle;

1- Hayrabolu Ticaret ve Sanayi Odası Organ Seçimleri “02 Ekim 2022 Pazar” günü Hayrabolu Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasında yapılacak olup, oylama saat 09,00’da başlayıp saat 17,00’ da sona erecektir. (Yönetmelik md.11)

2-Organ Seçimlerine ilişkin seçme ve seçilme yeterliliğine sahip üyelere ait liste 3 tam iş günü “12 Eylül 2022 Pazartesi” günü saat “09,00’da” askıya çıkartılıp, “14 Eylül 2022 Çarşamba”  günü saat “17,00’da” askıdan indirilmiştir. ( Yönetmelik md.11)

3-Seçim günü oy verenlerin kimliklerini oda veya borsa veya resmi kuruluşça verilen belge ile ispat etmeleri zorunludur. (Yönetmelik md.18)

4-Tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin, temsil ettikleri tüzel kişinin tescili ana sözleşmeleri gereğince temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduklarına dair Ticaret Sicil Müdürlüğünden 90 gün içerisinde yetki belgesinin (ek ibare 10/04/2021-31450) veya sicil tasdiknamesinin oy kullanma sırasında ibrazı gerekir.İbraz edilen (Değişik ibare 10/04/2021-31450) sicil tasdiknamesinin bir fotokopisi oy kullanılan sandık kurulu başkanına teslim edilir.Ticaret SiciliMüdürlükleri seçimin yapılacağı gün olan “02 Ekim 2022 Pazar” günü açık olacaktır.(Yönetmelik md. 18)

5-Tüzel kişilerin ve şubelerin gerçek kişi temsilcileri için aşağıdaki usullere uygun olarak yetki belgesi düzenlenir;

a)Yetki belgesi talepleri dilekçe ile yapılır.

b)Yalnızca bir temsilci için yetki belgesi düzenlenir.

c)Müşterek yetkiye sahip temsilciler bulunması halinde hangi temsilci için yetki belgesi düzenleneceği dilekçede belirtilir ve müşterek yetkililerce imzalanır.

ç)Münferit yetkiye sahip birden fazla temsilci bulunması halinde dilekçe müştereken imzalanacağı gibi münferit yetkiye sahip temsilcilerden biri tarafından da imzalanabilir.Münferit yetkililerden ilk başvurana yetki belgesi verilir.

 d)Yetki belgelerinde Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının “16/05/2012 tarih”, “2012/262” sayılı kararı gereği T.C Kimlik numaralarının bulunması zorunludur.

6-Hayrabolu Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Komiteleri ve Meclis Kurulu Seçimlerinin itiraz ve kesinleşme sürelerinin sonunda “06 Ekim 2022 Perşembe” günü “09,00 – 17,00”saatleri arasındaHayrabolu Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda Yönetim Kurulu Başkan ile Üyeleri ve Disiplin Kurulu Üyeleri seçimi yapılacaktır.

7-Bu seçimler için aday olacak gerçek kişi ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcilerinin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Birliği Organ Seçimleri Yönetmeliğinin 6’ncımaddesindeki seçilme yeterliliklerini taşıması gerekmektedir.

8-Bu seçimlerde oy kullanacak olan üyelerin“15/08/2017” tarihli “694”sayılı Kanunun “83’ncümaddesi a bendi” gereğince seçim tarihi itibarıyla en az iki yıldır oda veya borsaya kayıtlı olması gerekmektedir.

İlanen duyurulur.

 

Yukarı çık.

ODAMIZ

Close