Aidat Borçları İçin Yapılandırma

04 Ağustos 2018
384
Aidat Borçları İçin Yapılandırma

Borçlarını 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandıranlara ve yapılandırma başvurusunda bulunanlara 7020 sayılı Kanun ile getirilen yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanma imkânı tanımamaktadır.

Bu yeni 7020 Sayılı Kanunla yapılandırılan alacağın birinci taksiti bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna (31/08/2017) kadar, kalanı aylık dönemler halinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.

Birinci taksitin son ödeme günü 31/08/2017 olup, altı aylık taksit yapılması durumunda kalan beş taksit birer aylık dönemler halinde tahsil edilecektir. (Vade son ödeme tarihleri 30/09/2017-31/10/2017-30/11/2017-31/12/2017-31/01/2018)

Taksitli ödeme yapmak istemeyenler başvuru dilekçelerinde belirtmek kaydıyla, ilk taksit ödeme süresi sonuna kadar (31/08/2017) aidat borcu aslının tamamını yatırarak bu Kanun hükmünden yararlanabilir.

Yapılandırmadan yararlanmak için; Üyelerimizin 31 Temmuz 2017 tarihine kadar Odamıza dilekçe ile başvurması zorunludur.

Yukarı çık.

ODAMIZ

Close