Menu

HAYRABOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI

A.Ş. ŞUBE MÜDÜR ADRES, ÜNVAN

A.Ş. Şube Müdür, Adres, Ünvan

ŞUBE MÜDÜRÜ ATAMASI, ADRES, UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

 

1- Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe,
2- Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına dilekçe (Dilekçe vekaleten imzalanıyorsa vekaletname aslı veya onaylı sureti ile imza beyannamesi eklenmelidir.),
3- Yönetim kurulu kararı ( 2 adet noter onaylı)

4- Şube unvanı altında şube müdürüne düzenlenmiş Tescil Beyannamesi (Noter onaylı - 2 adet)

 

Yukarı çık.

ODAMIZ

Close